• 1. Model
  • 2. Díler
  • 3. Kontakt
  • 4. Doplňujúce informácie
  • 1. Model
  • 2. Díler
  • 3. Kontakt
  • 4. Doplňujúce informácie

Vyberte Vami najbližšieho autorizovaného dílera KIA

*

Vyplňte Vaše kontaktné údaje

*
*
*
*
*
*
*
*

* Týmto udeľujem týmto súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35942894 na marketingové účely a za účelom spracovania mojej žiadosti podanej prostredníctvom webových stránok. Súhlasím s tým, aby spolocnosť Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o., poskytla osobné údaje v mňou poskytnutom rozsahu právnickým osobám, ktoré zabezpečujú dovoz, predaj alebo podporu predaja motorových vozidiel zn. KIA v Slovenskej republike a aby tieto osoby spracovali moje osobné údaje za vyššie uvedeným účelom. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 122/2013 Z. z


* povinné údaje

Doplňujúce informáciePotvrdenie


Objednávka predvádzacej jazdy bola odoslaná Vami vybranému dílerovi Kia. V najbližšej dobe budete e-mailom, alebo telefonicky kontaktovaný(á) za účelom potvrdenia Vami navrhovaného termínu ako aj dohodnutia ďalších podrobností.

Ďakujeme Vám za Váš záujem o značku Kia.
Váš Kia Tím